Full Body Massage Men

Respectvolle aanrakingWelkom op de site van

Full Body Massage Men

[Scroll down for English]        


Ben je in Rotterdam op zoek naar een 100 % betrouwbare en discrete mannen massage dan ben je  bij Full Body Massage Men in goede professionele handen. Je kan hier terecht voor een Tantra massage.

Spanning en verkramping in het gebied waar de bekkenbodemspieren liggen kunnen ontstaan door emotionele stress. Vaak worden deze spieren aangespannen zonder je er bewust van te zijn. Overbelasting van deze spieren door het zitten op een (race)fiets of mountainbike of contactsporten kunnen dan voor vage klachten zorgen.

De doelstelling is om ontspanning te krijgen in dit gebied . Speciale aandacht zal daarom gaan naar je prostaat, perineum en anus want die liggen in dit gebied. Ook de lingham (penis) zal op een respectvolle manier worden aangeraakt.

Iedere man vanaf 18 jaar en ouder is hier welkom voor een mannen massage los van geaardheid,geloof en etnische achtergrond.

Je wordt hartelijk ontvangen in mijn sfeervolle salon  waar niet alleen met respect voor elk lichaam gemasseerd wordt maar ook met discretie omgegaan wordt met de persoonlijke dingen die hier aan mij worden gedeeld.

Ik hoop een stukje bij te kunnen dragen aan jouw Well Being !


 


English

Welcome to the site of Full Body Massage Men

Are you in Rotterdam looking for a 100% reliable and discrete men massage then you are in my professional hands at Full Body Massage Men. You are welcome here for a Tantra massage.

Tension and cramping in the area where the pelvic floor muscles lie can be caused by emotional stress. Often these muscles are tightened without you being aware of this. Overloading these muscles by contact sports for instance sitting on a (race) bike or mountain bike can then cause further complaints.

The objective is to get relaxation in this area. Special attention will therefore be given to your prostate, perineum and anus as these are situated in this area. Also the Lingham (penis) will be touched in a respectful way.

Every man from 18 years and older is welcome here for a men's massage regardless of Orientation, Belief and Ethnicity.

You will be warmly welcomed in my atmospheric salon where not only with full respect for each body, massages are given but also full discretion is guaranteed with personal matters shared with me.

I hope to be able to offer you my share to your Well Being!