Full Body Massage Men

Respectvolle aanrakingF.A.Q. [Scroll down for English] 

- Is Full Body Massage Men een betrouwbaar adres?

Jazeker bij Full Body Massage Men staat betrouwbaarheid en 100% discretie  nummer 1.


- Wat is een Tantra massage?

Mijn Tantra massage is een Full Body Massage gericht op jouw pure ontspanning en verruiming. Geen plek zal worden overgeslagen. Ook de intieme delen zullen op een respectvolle manier aandacht krijgen als jij daar voor openstaat.


- Waarom een massage ondergaan van de anus,perineum en je geslachtsorganen?

Veel mannen zijn zich niet bewust van de aanwezigheid van de bekkenbodemspieren (de anus, perineum en de geslachtsorganen liggen in dit gebied). Ze kunnen verkrampt zijn maar er kunnen ook verklevingen en trauma`s aanwezig zijn.

Dit kan leiden tot vage klachten zoals pijn in de liezen, lage rugpijn, pijnklachten in de dikke darm en in de anus, prostaat en testikels en impotentie.

Een deskundige massage van dit gebied is voor iedere man heilzaam, ook ter voorkoming van klachten.


- Is deze Tantra massage geschikt voor hetero, bi- of homo seksuele mannen?

Jazeker geschikt voor iedere man vanaf 18 jaar en ouder, dik of dun, etnische achtergrond of geaardheid. De Tantra massage kan bijdragen aan een verruiming van je levenslust en een toegevoegde waarde zijn voor mannen die een (monogame) relatie hebben.


- Is de masseur ook naakt tijdens de massage?

Nee ik ben gekleed in passende kleding.


- Moet ik iets meenemen?

Nee de salon is van alle gemakken voorzien.


- Met welke olie wordt er gemasseerd?

Met een Hydrofiele reukloze verwarmde olie wordt de massage gegeven. Deze is overigens makkelijk af te wassen en is geschikt voor alle huidtypen.Is zeer neutraal voor de huid en is volledig hypo- allergeen. Bruikbaar bij personen met noten-,planten- of bloemen allergie. Er kan op verzoek met een paar druppels van een etherische olie gewerkt worden. Graag dit even kenbaar maken bij het maken van een afspraak.


- Stel dat ik een erectie krijg tijdens de massage wat dan?

Het krijgen van een erectie is een teken van pure ontspanning. Je krijgt van mij de ruimte om daarin jezelf te mogen zijn.


- Wat gebeurt er als ik toch klaarkom door de opwinding?

Ook hierin zal je op een respectvolle manier worden behandeld. Ik neem even de tijd om je schoon te maken en dan kunnen we verder gaan met de massage.

Geef even duidelijk aan of het goed voelt om de massage voort te zetten. Misschien moet ik de massage aanpassen.


- Is er gelegenheid om te douchen voor of na de massage?

Jazeker, graag wel even van te voren kenbaar maken bij het maken van een afspraak.


- Hoe is het met de hygiëne gesteld tijdens de massage?

Je ligt altijd op schone massage lakens en ik maak gebruik van schone handdoeken.Tijdens de prostaat en anus massage wordt altijd met een glijmiddel op water basis  en  latexvrije handschoenen gewerkt.


- Annuleren van een afspraak.

Graag een gemaakte afspraak 24 uur van te voren af zeggen. Meld u zich korter dan 24 uur af dan moet helaas 50% van het behandeltarief in rekening brengen.

Bij helemaal niet verschijnen op een gemaakte afspraak zonder afmelding voel ik mij genoodzaakt om het volledige behandeltarief in rekening te brengen. Een nieuwe afspraak maken is dan weer mogelijk als het openstaande bedrag aan mij wordt voldaan.

- Voor degene die een factuur met B.T.W. willen, graag dit even kenbaar maken met het maken van de afspraak zodat hij naar je gemaild kan worden.

 

 

English

F.A.Q.

  •  Is FBMM a reliable address?

Yes, FBMM stands for reliability with 100% discretion at number One.

My Tantra massage is a Full Body Massage aimed at your pure relaxation and general broadening of body and mind. No spot will be skipped. The intimate parts will also receive attention in a respectful way if you are open to it.

Many men are not aware of the presence of the pelvic floor muscles (the anus, perineum and the genital organs are in this area). They can be cramped, but there may also be adhesions and trauma present.

These can lead to vague symptoms such as pain in the groin, lower back pain, pain symptoms in the colon and in the anus, prostate and testicles and ultimate impotence.

An expert massage of this area is beneficial for every man, also to prevent complaints.

  •  Is This Tantra massage suitable for hetero, bi-or gay sexual men?

Yes, suitable for every man aged 18 years and over, thick or thin, ethnical background or orientation. The Tantra massage can help to broaden your zest for life and add value to men who have a (monogamous) relationship.

No I'm dressed in appropriate clothing.

No the salon is fully equipped.

With a hydrophilic odourless heated oil the massages are given. Easy to wash off and is suitable for all skin types. Is very neutral for the skin and is completely hypo-allergenic. Suitable for people with nut, plant or flower allergies. A few drops of an essential oil can be used upon request. Please make this known when making an appointment.

  •  Suppose I get an erection during the massage then what?

Getting an erection is a sign of sheer relaxation. You will be given the space to be yourself.

Here too, you will be treated in a respectful manner. I take a moment to clean you up and then we can go on with the massage.

Please indicate clearly whether it feels good to continue the massage. I may need to adjust the massage.

Yes, please put in your request when making an appointment.

You are always on clean massage sheets and I make use of clean towels. During The prostate and anus massage is always worked with a water-based lubricant and latex-free gloves.

I do use the latest generation of cleaning and disinfection fluids.

  • Cancellation of an appointment.

Cancellation of an appointment please 24 hours in advance. If cancellation less than 24 hours, we have to charge 50% of the treatment fee.

When not appearing at all on a made appointment without cancellation I feel obliged to charge the full treatment rate. A new appointment can be made after the outstanding amount is honored.

  • VAT – BTW invoice.

-For those who want an invoice with VAT-BTW, kindly advise when making the appointment in order to email to you.